Arkiv Organisation

Årsredovisning för Hope in Action, räkenskapsåret 2018
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Vid Hope in Actions årsstämma 2017-11-18 i Alingsås valdes följande:

Styrelse i Hope in Action/Sverige

Ordinarie styrelseledamöter:
Eddy Holmgren (omval två år)
Lars Löfvenholm (omval två år)
Ingrid Holmblad (kvarstår ett år)
Albert Björkdahl (kvarstår ett år)

Till styrelsesuppleanter valdes:
Birgitta Andersson (kvarstår ett år)
Robin Andersson (kvarstår ett år)
Isabelle Andersson (kvarstår ett år)

Stadgar 2017
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Årsredovisning för Hope in Action, Räkenskapsåret 2017
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2017

Kallelse till föreningsstämma 170628
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Förslag på uppdaterade stadgar, bilaga till föreningsstämma 170628
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2016

Årsredovisning för Hope in Action, Räkenskapsåret 2016
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2015-14

Verksamhetsberättelser 2015 och 2014
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)