IMG_0310

MAMA JEANETTES KVINNOCENTRA I MASISI OCH GOMA

IMG_0310

Mama Jeanette är sedan många år föreståndare för kvinnocentra i Masisi och i Goma. Dessa kvinnocentra tar hand om kvinnor, som har utsatts för våldtäkt eller annan fysisk kroppsskada och stark psykisk påfrestning och är organiserade för uppsökande, mottagande, stödjande, remitterande vid behov till medicinsk/kirurgisk behandling, uppföljning och social rehabilitering.

IMG_0393

Under uppföljningsskedet har dessa Kvinnocentra daglig verksamhet med arbetsinriktad rehabilitering för ett par hundra kvinnor årligen, som samlas för hantverksutbildning såsom sömnad, bakning och vävning/flätning. Från denna grupp rekryteras också en del deltagare till våra jordbruksprojekt, var god se ”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ”.

IMG_0642

Water for all – Vatten åt alla 
Genom bidrag från Water for all/SE har dessa kvinnocentra fått tillgång till friskt vatten genom anläggning av vattenledningar från kommunala anläggningar.

 

Arbetet med vattenledningar till Mama Jeanettes kvinnocentra är nu (2016) slutfört (Projekt SE:CD-1506-1 Water for all/SE).
I Masisi finns vattenposter utanför huset och i Goma finns även nybyggda toaletter och duschar. Representanter från HiA/Sverige har under en uppföljningsresa varit med om invigningen av Water for All´s anläggning. Vi möttes av sång, dans och glädje och innerlig tacksamhet över vad friskt vatten betyder för utsatta och drabbade kvinnor och barn.
Vi fick också inbjudan till Vatten åt Alla´s årsmöte för rapportering vid Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro våren 2016. ”Mama Jeanette´s Kvinnocenter” ägnades ett helsidesreportage i ”Vatten åt Alla-bladet” i somras (Årg 20;2, sid 6; 2016).

Nominerad till Nobels fredspris
Som ett uttryck för väl organiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanette tillsammans med kollegan Mama Jeanne och dr Mukwege vid Panzisjukhuset i Bukavu till Nobels Fredspris både 2015 och 2016!

(senast uppdaterad 2016-10-08)