IMG_1255

MAMA JEANNES BARNHEM OCH KVINNOCENTER I GOMA

KW3A2406

Vi stödjer verksamheten vid detta barnhem, som också bedriver internatskola för cirka 200 barn. Barnen är föräldralösa efter konflikterna i Östra Kongo.
Mama Jeanne är en fantastisk kvinna, som har engagerat sig för barnen sedan lång tid tillbaka. Hon drev redan före krigsstarten på 1990-talet ett barnhem i mindre skala uppe i Masisi (ca 10 mil väster om Goma). Hope In Action´s grundare lärde känna henne under denna tid.

IMG_1255

Mama Jeanne har gjort sig känd genom åren för att hon tar till sig alla dessa barn som om de vore hennes egna. Trots att hon har en stor egen familj finns det alltid tid för andra. Hon har barnen hos sig tills de blir så stora att de är färdiga att starta sina egna liv eller tills hon hittar någon släkting till barnet som är villig att ta på sig ansvaret.

Intill barnhemmet ligger också ett kvinnocenter, som Mama Jeanne är föreståndare för, och verksamheterna är på ett naturligt sätt integrerade med varandra i vardagen. På så vis får kvinnorna och barnen glädje av varandra i sin svåra livssituation.

Nominerad till Nobels fredspris 2015
Som ett uttryck för väl organiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanette tillsammans med kollegan Mama Jeanne och dr Mukwege vid Panzisjukhuset i Bukavu till Nobels Fredspris 2015!

(Uppdatering 2017-08-01) Glädjande byggstart!
Bygget av det nya köket med anslutande matsal startade nu i juli vid barnhemmet i Goma. Tack vare gåvorna från Sverige under våren 2017 har flera lokala byggnadsarbetare kunnat engageras. På bilderna ser vi vår föreståndarinna Mama Jeanne övervaka arbetet och symboliskt ”lägga första stenen”. Än en gång, tack till alla goda givare! Fortsättning följer!

IMG_5939

IMG_5883