VAD ÄR HOPE IN ACTION?

I en långvarig väpnad konflikt, som den i Kongo, far människor väldigt illa. Inte bara kroppsligt utan även andligt och själsligt. Vi inom Hope in Action försöker ta med denna helhetssyn i vårt arbete.

En skadad människa behöver inte bara hjälp rent fysiskt, så därför har vi satsat en stor del av vårt arbete på den läkandefas som följer efter ett våldsdåd.

Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget och konflikterna i Kongo. Hope In Action/Sverige är en svensk organisation (ideell förening) med en väletablerad och kompetent dotterorganisation i Afrika, Hope in Action/DR Congo.

Föreningen är baserad på kristna värderingar.  Vi är registrerade lokalt i de länder vi arbetar; och var enhet är självständig med egen styrelse. Genom denna modell, kan vi uppnå den enkelhet vi eftersträvar, där vägen mellan beslut och handling är så kort som möjligt.

Hope In Action uppmuntrar och styrker sina samarbetspartner genom ett långsiktigt engagemang. Vi erbjuder handfasta lösningar baserade på en djupgående kunskap, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen. Genom affärspartnerskap ser vi till att hjulen för utveckling hålls rullande.

HiAcirkeln-2

Att bygga affärskunskap och fostra ekonomiska och sociala nätverk är nyckelelement, för att lägga grunden för fattiga och marginaliserade grupper att bygga en bättre framtid. Vi stannar kvar efter andra lämnat krisscenen.

Projekt utarbetas av personal som känner förhållanden och behov. De tar med de nationella aspekterna vid ansökning, denna kunskap är ofta helt avgörande om ett projekt kommer lyckas eller ej.

Hope In Action är måna om att alla hjälpinsatser skall vara väl förankrade bland dem som skall få del av hjälpen. Bildligt talat skall idéerna födas fram av de behövande själva. Detta skapar den närhet mellan gåvogivare och mottagare som vi eftersträvar.

Varje enhet av Hope In Action, kan själv söka medel lokalt. Vi hoppas också kunna slå hål på myten att alla medel för bistånd kommer från den ”rika världen”. Bland Afrikaner finns också en stor vilja att hjälpa till både ekonomiskt och rent praktiskt. Projekten redovisas enligt god redovisningssed, och sammanställs av auktoriserad revisor. Detta är av största vikt för alla. Samordning av projekt sker i Sverige.