Water for All

”Vatten åt Alla” eller ”Water for All” representerar Atlas Copco-gruppens sociala engagemang. Engagerade medarbetare i koncernen verkar på frivillig basis, så att ”Water for All” kan ge människor ute i världen tillgång till rent dricksvatten, avloppssystem och hygienutrymmen. De anställda kan lämna ett månatligt bidrag eller förmedla engångssummor och bolaget kompletterar med insättning till fonden i motsvarande grad.

Sedan 1984 har man på detta sätt bistått mer än 2 miljoner människor över hela världen!

IMG_0463

Tillgång till rent vatten är livsviktigt. Om man kan ordna den dagliga tillgången på ett praktiskt sätt så besparas människor dessutom många timmars vandringar och bärande av vatten från osäkra källor. När denna tid istället används till skolgång för de unga eller produktivt arbete för de vuxna, så kan familjers och hela samhällens socioekonomiska situation förbättras på ett avgörande sätt. Inte minst förbättras kvinnors och flickors situation ute i världen. www.water4all.org

 

I Hope in Action´s projektområden i östra Kongo är situationen ofta just sådan, dvs man behöver vandra långa vägar för att försöka fylla en dunk med vatten. Eller förlita sig på regnvatten, samtidigt som man inte har cisterner att magasinera överflödet… Och pga bristfällig utbyggnad av vattenledningar och separerade avlopp så finns hälsoproblemen med vattenburna magsjukdomar, ibland kolera.

Vid Hope in Action´s kvinnocentra vistas också många kvinnor med urin- och avföringsläckage från underlivet pga fysiska skador efter sexualiserat våld eller traumatiska förlossningar. Förhållandena för dessa kvinnor är sanitärt och allmänmänskligt synnerligen påfrestande.

Detta har vi fått möjlighet att i personliga möten beskriva för Water for All´s styrelse och medlemmar bl a i samband med Årssstämman i Örebro 2016.

IMG_1061Nu bidrager Water for All till att tusentals personer sedan några år tillbaka fått en mycket förbättrad situation! Genom investeringshjälp på drygt 110.000 SEK 2015-16 och 240.000 SEK under 2018 har en stor upprustning skett vid tre av våra kvinnocentra i östra Kongo.

Vid kvinnocentret i Goma, vid norra delen av Kivu-sjön, har man kunnat ansluta till vattenledningarna från stadens vattenverk, man har byggt toaletter och duschar och installerat vattencistern för att hantera de många oannonserade avbrotten i vattendistributionen. I Masisi, ca 8 mil väster om Goma, har man kunnat ansluta till stadens vattensystem och fått vattenposter utomhus. Komplettering med vattencistern och byggnation av toaletter och duschar pågår.

Vid Kvinnocentret i Kavumu, vid södra delen av Kivusjön, har man försett verksamheterna

med vatten för hygien och matlagning. Man utnyttjar den periodvis stora tillgången till regnvatten genom insamling via hustaket till en cistern med tappställe utomhus. Komplettering med ytterligare en cistern för andra sidan av det stora taket pågår.

Detta säkrar tillgång till rent vatten och möjligheten till god hygienstandard i enlighet med WHO-riktlinjer.

Vid våra besök i östra Kongo, senast i september 2018, kunde vi se glädjen och tacksamheten över dessa investeringar från Water for All, som betyder så mycket för dessa kvinnocentras framtid.

Hope in Action i Sverige och Kongo ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med vår partner Water for All framöver.

IMG_4259