Volvoanställdas Utvecklingshjälp

Om vår partner VUH, Volvoanställdas UtvecklingsHjälp

Sedan 1976 har Volvoanställda skänkt närmare 20 miljoner kronor till mer än 200 projekt i fattigdomsdrabbade länder världen över. VUH är en obunden förening som är öppen för anställda inom AB Volvo och Volvo Personvagnar AB och som stöttar projekt med fokus på ”hjälp till självhjälp”.

IMG_4155Medlemmar bidrar med en fast summa varje månad eller enskilda insättningar/gåvor. Många gåvor tillkommer i samband med 50-årsuppvaktningar eller avtackningar. På VUH´s hemsida www.vuh.nu kan man se hur pengarna kommit till användning i respektive världsdel!

VUH beviljade bidrag i april 2017 på drygt 52.000 SEK och i april 2018 drygt 54.000 SEK för två delar av jordbruksprojekt i olika samhällen i östra Kongo, där Hope in Action samverkar med den lokala organisationen VIVAG.

I Kivu-provinserna har nu ca1000 kvinnor organiserats i kooperativ och utbildats vid seminarier.

Uppföljningar visar att varje satsad krona förmeras nästan fyrfaldigt årligen genom förbättrade skördar och effektivare logistik och försäljning. Detta ger en begynnande ökning av levnadsstandarden, samtidigt som kvinnorna stärker sin roll i familjen och civilsamhället.

För biståndsorganisationer som Hope in Action är det avgörande att visa på förmågan att rekrytera också privata medel till sina utvecklingsprojekt, för att Forum Syd och SIDA skall tillföra statliga biståndspengar till projekten. Egeninsatsen blir ett uttryck för ”allmänhetens”  engagemang för utvecklingssamarbete.Egeninsatsen för våra insatser i jordbruksbygderna utgörs av 10% per år.

De generösa bidragen från Volvo Utvecklingshjälp möjliggör för Hope in Action att klara sina egeninsatser. Det innebär konkret att ett bidrag på drygt 50.000 SEK från VUH frigör ca en halv miljon i biståndsmedel till Hope in Action´s projekt årligen. Detta blir nyckeln till att projekten kan få en sådan omfattning och att de positiva effekterna i Kivu-provinserna blir synliga, genomgripande och bestående.

IMG_4168Till VUH´s årsmöte i Göteborg våren 2018 inbjöds Hope in Action, som representerades av Eddy Holmgren, ordförande, och Heléne Okomdal Holmgren, sammankallande i Fund-raising-gruppen. VUH´s styrelse och medlemmar fick genom rapport i ord och bild ta del av Hope in Action´s jorbruksprojekt och andra verksamheter i östra Kongo.

Inledningsvis visades en film på stolta och vetgiriga barn, som går i skolan iklädda sin enkla men obligatoriska skoluniform. Presentationen var sedan uppdelad i fyra delar, nämligen ”Sol, Vatten, Kaffe och Bönor” och mottogs med stort intresse.

Hope in Action tackar sin goda partner VUH och hyser förhoppningar om fortsatt samverkan framöver!

Bilderna visar besök i projektorten Kashenda, Syd-Kivu, i september 2018. Foto: E Holmgren.