Solcells-el i Kivu-provinserna

Många av våra verksamheter i östra Kongo är beroende av el-tillförsel men samtidigt har man stora problem med osäkra och dyra leveranser från externa, kommersiella aktörer. Ofta får man förlita sig på dieseldrivna generatorer, vilket är mycket kostsamt och miljömässigt olämpligt.

Det finns ju mycket goda förutsättningar i östra Kongo för solcells-el med många soltimmar pga närheten till ekvatorn.

Kyesherosjukhuset i Goma

Sjukhuset invigdes 2012 efter norsk statlig investering och projektledning via Hope in Action.

solcell1

Sedan ett drygt år drivs verksamheten i laboratoriebyggnaden inkl belysning, mikroskop,centrifuger och kylskåp via nyinstallerad solcells-el.

 

 

 

 

 

Vi kunde vid besök i Goma hösten 2018 själva konstatera, att anläggningen fungerade mycket tillfredsställande.

Nu pågår installering av solcells-el i lokalerna för barnsjukvård och till driften av kuvöser för nyfödda.

Etablering av solcells-el medför att sjukhuset förhoppningsvis kommer att klara alla sina egna driftskostnader inom några år utan bidrag utifrån detta är i enlighet med Hope in Actions tanke om att bygga långsiktigt och se en ny samhällsutveckling.

Sjukstuga

Vi besökte hösten 2018 också testanläggning, som redan är i bruk, vid en av regionens större sjukstugor, där de donerade LED-ljuslamporna, drivna av solceller/laddningsbara batterier, har installerats bl a i taket på operationssalen.

solcell2

 

 

 

 

 

 

solcell3solcell4mjöl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmålskvarn

Vid vårt kvinnocenter i Goma har vi i Hope in Action fått investering för installering av en solcells-el-driven spannmålskvarn. Den är redan i bruk och kommer fortsättningsvis att användas av kvinnorna i jordbrukskooperativen i Goma-regionen.

Detta bidrar till en förädling av jordbruksprodukterna, exempelvis genom malning till majsmjöl. Detta i sin tur leder till bättre socio-ekonomisk utveckling genom att producenterna kan sälja sina produkter till ett mycket bättre pris på marknaden.

Denna kvarn drivs av solcellspaneler, som monterats på centrets tak och som tillsammans med batterier för lagring av el-energin, driver den mycket effektiva kvarnen med en likströmsmotor.

Vision för framtiden

Vår vision är att ytterligare utveckla användningen av solcells-el vid alla våra anläggningar; sjukhus, sjukstugorna med sina förlossningsenheter och våra kvinnocentra.

Elförsörjning via solpaneler har projekterats för hela Kyesherosjukhuset. I nästa skede planeras dessa installationer för operations- och intensivvårdsavdelningarna.

Text : Henrik Larsén och Eddy Holmgren