Möt vår ordförande Eddy Holmgren

 

Sedan jag i november 2017 valdes till ordförande i Hope in Action/Sverige har ett innehållsrikt drygt halvår passerat.

Vi har nu en något mindre styrelse men det dagliga arbetet har utvidgats till tre nära associerade arbetsgrupper av särskilt intresserade medlemmar, alla oavlönade  volontärer liksom styrelsemedlemmarna. Arbetsgrupperna sysslar med Forum syd-kontakter (ansökningar, avtal, rapporter gällande stora utvecklingsprojekten), Kommunikation/marknadsföring (producera/redigera nyhetsinslag och artiklar till hemsidan, Facebook och andra medier) samt Korta projekt/marknadsföring (specifika riktade projekt med insamling från stora ”investerare” eller event med gåvor från många givare). De sammankallande i respektive arbetsgrupper är ständigt adjungerade till styrelsemötena för avrapportering och förslag till formella beslut.

Arbetsgrupperna har under det gångna halvåret gjort en stor och behjärtansvärd insats och i hög grad bidragit till att Hope in Action/Sverige fortsatt kan göra konkreta och långsiktigt värdefulla insatser för stora grupper av människor i östra Kongo.

Periodvis har volontärernas arbete i grupperna varit intensivt och i andra perioder behövt saktas in av olika skäl, såsom förväntat när insatserna skall skötas inom ramen för olika grad av tillgänglig fritid. Som ordförande har jag försökt driva på arbetet men förstås också försökt stödja och uppmuntra.

Dessa arbetsgrupper innebär att vi får en större krets av personer som blir mycket väl insatta i Hope in Actions verksamheter, vilket bådar gott för framtiden.

Jag ser det dock som angeläget att försöka rekrytera fler intresserade medlemmar till basarbetet här i Sverige, som stöd för våra vänner inom Hope in Action/DRC och övriga partners i östra Kongo.

Eddy-2

 

 

 

 

 

Foto: Emanuel Eddyson

Jag har också personligen deltagit i representationen av Hope in Action i de fortsatta kontakterna med våra generösa partners såsom Volvoanställdas Utvecklingshjälp, VUH, där vi fick framträda i samband med deras årsmöte under våren, Water for All/Atlas Copco och företagarnätverket Booster Friends.

En särskilt stor del av min egen insats som ordförande under de senaste månaderna har utgjorts av mycket omfattande kontakter med Handelsbankens lokala och centrala ledning, och centrala myndigheter såsom Utrikesdepartementet och Finansdepartementet, efter att Handelsbanken, vår bankpartner sedan många år tilllbaka, överraskande meddelat att man inte längre bistår med utlandsbetalningar till ”högriskländer” såsom DR Kongo.

Vi har efter idogt arbete lyckats utverka ett undantag för Hope in Action under en övergångsperiod. Under sommaren vidtar arbetet med att etablera kontakt med annan svensk affärsbank, som har ”kompetens, kapacitet och intresse” för, att bistå Hope in Action i det fortsatta arbetet för kvinnor, barn och hela samhällen i östra Kongo.

Hjärtliga hälsningar Eddy H