Kaffeprojektet

Det så kallade ”Kaffeprojektet”, som formellt heter ”The empowerment of women and capacity building of solidarity groups in coffee farming districts”, har nu varit i gång i knappt ett år och har ett år kvar.

Klara1Det är vårt tredje jordbruksinitiativ där kvinnor under en två-års-period samlas till kooperativa grupper för att få lära sig om kvinnors rättigheter, enkel matte, bättre jordbruksmetoder (bl.a. för kaffeodling) och hur man som grupp kan organisera sig och samarbeta kring dessa frågor.

 

På vår resa ner till Kongo under hösten 2018 fick vi med egna ögon se uppstartandet av detta projekt och träffa alla kvinnor (och män) som gynnas av projektet. Vi fick såklart träffa både våra medarbetare i Hope in Action/DRC och den verkställande organisationen ASAFR (Action to save Africa) och vi var mycket imponerade av deras strukturerade organisation och deras stora engagemang för Kongos kvinnor. Tillsammans med dem åkte vi ut på mycket skumpiga vägar till den halvö i Kivusjön där projektet nu pågår.

Klara3

Enklare byggnader för undervisning hade byggts upp och i dem satt redan flera klasser av kvinnor och undervisades i mark- och växtlära, matematik och drivandet av kollektiv. Det var otroligt engagerade klasser där alla interagerade med lärare och varandra!

Vi fick även se de mindre jordbruksfält som finns till förfogande för projektet där kvinnorna ska få praktisera det de lärt sig och öva på att odla olika grödor. Jag slogs flera gånger under resan av hur grönt Kongo är, så otroligt grönt, på varenda liten centimeter vill någonting växa och jordbruk känns som optimalt för de grönskande kullarna. Det berättades för oss att intresset för projektet hade varit otroligt stort på halvön, det fanns i projektet plats för 1200 deltagare (90% kvinnor, 10% män), men uppåt 15 000 hade anmält intresse! Otroligt roligt att höra att projekten är så önskade, och vi hoppas självklart på att fler och fler intresserade i framtiden ska kunna ha chansen att delta!

Klara2

Vi har nu i skrivandets stund precis skickat in de sista delarna av den första årsrapporten för projektet och hittills ser hela projektet mycket lovande ut. Trots en mängd olika hinder som uppstått under det här första året av bråkiga banker, försenade pengar och valutakursförändringar har våra partners i Kongo, Hope in Action/DRC och ASAFR, skött sig otroligt bra, samarbetat på smidigast sätt och lyckats starta upp och driva ett projekt som vi redan nu ser får betyda oerhört mycket för de kvinnor som deltar och deras familjer. Vi ser alla fram emot att fortsätta ta del av det här projektets framgång och skickar ett stort tack till alla våra medarbetare i Kongo!
Text av: Klara Lindqvist