Nyheter

Kallelse till Årsstämman med AFTERNOON TEA

Du kallas härmed till Årsstämma för Hope in Action.
Tid: 18 november, klockan 15.00.
Plats: Pingstkyrkan Alingsås, Landskyrkoallén 4.
Mötet beräknas avslutat 18.00.
Anmäl dig på tel nr 0322 620061 eller info@hopeinaction.se

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Hope in Action

 

Dagordning vid Årsstämma för Hope in Action
den 18 november 2017 kl. 1500.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd, samt eventuella fullmakter
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Val av två rösträknare
8. Fråga om kallelsen behörigen skett
9. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisor och suppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga anmälda ärenden – styrelsens proposition om stadgeändring
14. Mötets avslutande

 

Februarirapport – Hope in Action 2017

Det är ingen som helst tvekan om att behoven är fortsatt stora för de projekt vi arbetar med. Speciellt projektet som vänder sig till våldtäktsoffer, det ser vi inget slut på för tillfället. Varje gång någon av milisgrupperna har attackerat en by så kommer det nya fall av söndertrasade kvinnor till våra centra.

Vi har nu hållit på i så många år med dessa projekt att vi ibland glömmer att den hjälpen vi ger dessa stackars kvinnor är deras enda hopp om hjälp! Vår projektledare Dan Andersson fick en ”reality check” när han oanmäld dök upp på Lydiacentret i Goma och det just hade dykt upp fem nya fall av våldtäktsoffer som samtliga skulle till Kyesherosjukhuset för att opereras.

När det gäller våra andra projekt som jordbruk och Bibelskolan så vågar vi påstå att de pengar vi samlar in är mycket välkomna! När det gäller Bibelskolan så är byggnation i full gång av en skyddsmur mot vägen med anslutande små affärslokaler, som sedan skall hyras ut till småföretagare. Vi var tvungna att höja grunden på byggnaden eftersom vägen utanför är under ombyggnad och även den ska höjas en bit. Vi har köpt in 2400 cementblock som snart ska muras upp.

Våra pågående byggnationer på Lydiacentret i Goma har fått ett välkommet bidrag från Odd Fellow. Så nu kan bland annat ett nytt golv läggas.

Ibland är det lätt att bara se allt elände som sker, men vi får ju faktiskt vara med om att hjälpa mycket folk med våra projekt. Tack för ER hjälp!

(senast uppdaterad: 2017-02-07)

Påminnelse om att betala årsavgiften för våra medlemmar

Glöm inte att betala in årsavgiften för 2017 om ni inte redan gjort det. 100 kr/person antingen direkt till vårt bankgiro eller via swish.

Bankgiro: 5945-1278
Swish: 123 3031028

Tack för ert stöd!

Ett TACK med en önskan om en God jul och ett Gott nytt år!

Kära vänner och medlemmar! Julen står för dörren och året börjar närma sig sitt slut. Mina tankar går igenom vad som hänt under året 2016. Som vanligt har det varit både goda dagar och svårare sådana i en blandad kompott. Vi är glada över allt stöd vi fått känna från er alla! Det kommer vänliga hälsningar och telefonsamtal och inte minst uppmuntran i arbetet. Timmar har lagts ner på styrelsearbete och oändliga redovisningar och ansökningar, utan minsta krav på ersättning! Det har arbetats på olika nivåer, och till slut har målet kunnat nås; de minsta och mest sårbara i DR Kongo har fått hjälpen vi arbetat för!

Just nu kommer en hel 40´fots container in till Goma, fylld med en massa material som skall användas i landet. I lasten finns tusentals babypaket, lika omsorgsfullt gjorda som alltid! Dessa kommer att bli till gåvor till nyfödda barn i krigets Kongo. Många mammor kommer att få känna att de är sedda och värdefulla och sjukvårdspersonalen kan fortsätta att glädjas med oss när de delar ut gåvorna. En fin avslutning på året och ett hopp inför nästa år.

Det har varit ett tufft år på många vis. Vi måste tillstå att det varit svårare att samla in medel till Afrika i år, än åren innan. Kanske är det för att oroligheter i vår närhet tar större fokus än det som ligger längre bort, rent geografiskt? Kriget har kommit närmare vårt kära fosterland och för första gången på mycket länge, har flyktingar fått söka sig till oss i Norden. Men, kanske har vi samtidigt fått en större förståelse för det arbete vi utför i Kongo. Vi har ju arbetat med krigsoffer och flyktingar och allt elände ett krig för med sig, under många år nu. Visst hade det varit en enklare väg, att ge upp, men det fanns inte på vår agenda. Så, nu i slutet på året kan vi än en gång säga att arbetet fortsatt att fungera! Hundratals nya små barn har fått födas på BB avdelningar, där duktig personal tagit hand om dem och deras Mammor. Kvinnor som blivit utnyttjade på det mest bedrövliga sätt i kriget, har fått hjälp och operationer i år igen. Många har varit med på kurser i både jordbruk, hälsovård, barnavård och hantverk. Man har fått hjälp till både ande själ och kropp, och många har kunnat återvända till ett normalt liv igen.

Vi har fortsatt att med advokaters hjälp, få våldtäktsmän fällda. Arbetet går framåt i sakta mak. Kurser för män, hålls fortfarande, där man får lära sig hur man bör leva i relation till sin fru och familj och vad lagen säger om kvinnors rättigheter i landet. Inte alla vet vad som gäller i ett land där våld mot kvinnor varit ett av de främsta vapnen.

Vi är också glada över det intresse vi känt från er därhemma, vad gäller att stödja Bibelskolan i Goma. Vi får varje vecka rapporter om hur det går för de olika eleverna och vilka ämnen man studerar. Nu har terminen avslutats och då ska varje elev praktisera i någon kyrka under lovet. Deras predikningar har redan gåtts igenom på skolan, så att teologin är riktig och på plats. De är väldigt populära, våra elever! Förra årets avgångselever hade redan tjänster klara, utan att behöva söka efter arbete. Det verkar vara på samma sätt med nästa ”kull” av elever, som nu har en termin kvar. I en krigstid, kommer alltid frågor om tro och liv att vara närvarande. Att kunna stödja kyrkans folk i deras arbete med att möta människor i en så utsatt situation, som ett krig innebär, är en viktig uppgift för oss. Så, tack kära vänner för hjälp i denna del av vårt arbete. Att läka kroppen är bara ett steg i rätt riktning, sedan kommer fler steg och till slut mår man bra igen. Vi kan inte göra allt, naturligtvis, men det vi gör kan betyda att en sårad kvinna hittar tillbaka till livet igen. Det kan hjälpa barn att få tillbaka sina föräldrar och inte minst att människor känner sig värdefulla. Tusentals kvinnor kan vittna om denna hjälp. Runt tvåtusen kvinnor har i år fått hjälp, varav runt 200 har behövt operationer för att klara sig.

Just i dagarna skulle det hållits presidentval i DR Kongo, men detta har skjutits upp på obestämd tid och folket känner sig oroliga inför framtiden. Samtidigt finns hoppet där, att det hela skall ordnas inom en ganska snar framtid. Det är ett land med en mycket ung och skakig ”demokrati” som försöker hitta sin väg framåt. Historien berättar om kolonialt styre, följt av oroligheter och diktatur. Många års krig har satt sina spår. När man hör om allt detta, kan man lätt få uppfattningen att alla tappat ”gnistan” eller framtidstron, men så är inte fallet! Vi får hela tiden bud från våra medarbetare, som talar om att det ändå finns hopp. Så vårt namn passar fortfarande in i bilden. Hope in Action, ett Hopp i Aktion, verksamt och uppmuntrande är vad vi tar med oss in i nästa år! Med dessa ord vill vi önska er det bästa vi vet: Guds välsignelse över er och alla våra medarbetare! Vänliga hälsningar, Tina B. och Danne Andersson

(2016-12-22:1)

julhalsning_2016_webb_hia