(English) Kvinnocenter

Kvinnocenter i Kongo

Hope in Action har flera välfungerande kvinnocenter som tar emot våldtagna kvinnor och flickor.

Tyvärr är det fortfarande så att flickor och kvinnor ej går säkra i krigets Kongo. Våldtäkt är en krigshandling som är avskyvärd.

Och vi känner att vi måste hjälpa dessa kvinnor. Den Kongolesiska kvinnan är otroligt stark och vill inte vara ett offer, men behöver hjälp när livet slås i spillror, då man blivit både fysiskt och psykiskt skadad på ett grymt sätt.
Förutom det egna lidandet ses de ofta som ”smutsiga” och är inte välkomna tillbaka till sin make eller by efter att ha råkat ut för denna ofattbara krigshandling.

PosterPoster på kvinnocentret som illustrerar deras sätt att arbeta t ex ”att ha ett stort hjärta”.

När de kommer till kvinnocentret, får de ett fint mottagande av de kvinnor som arbetar där. Diakonissor lyssnar och den drabbade får i lugn och ro berätta vad som hänt. Sjukvårdspersonal undersöker skadorna och planerar för den fysiska vård som behövs. Innan man skjutsas till sjukhuset för operation, får man hämta sig från chocken, äta sig mätt och sova ut. Efter sjukhusvistelsen kommer man sedan tillbaka till centret för en eftervård som jag skulle kalla högklassig och mänsklig, även om den bedrivs under mycket enkla förhållanden.

Den medmänsklighet som sakta sedan bygger upp kvinnorna/flickorna är extraordinär- ja, helt fantastisk! Vi har sett hur de våldsutsatta lyckas resa sig efter ett trauma som satt djupa spår både fysiskt och psykiskt, till ett värdigt och gott liv igen. Så vad dessa kvinnocenter betyder och sättet de arbetar på, måste vi verkligen värdesätta.
Det är en ofattbart stor uppgift för dem som arbetar med dessa traumatiserade, svåra fall. Anledningen till att de orkar, måste ju vara att de hela tiden får se att deras arbete ger resultat, att få se hur livet kommer tillbaka och man kan dansa och sjunga igen! På centret får man också lära sig ett yrke att försörja sig på, så att en ny grund byggs upp. När vi säger att de som ständigt arbetar med detta är fantastiska, svarar de: Bara vi vet att ni i Sverige tänker på oss så orkar vi! Tack för all den hjälp vi får; vatten, kök, sängar och pengar för hjälp till självhjälp”.