Det lilla övergivna barnet

Baby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Andersson är sjuksköterska och arbetar i Bukavu i Kongo Kinshasa. ”Tidigt på hösten 2016 besöker jag det nybyggda Kyesherosjukhuset som ligger i utkanten av provinshuvudstaden Goma. Här har alla invånare i Goma möjlighet att söka vård, men man tar också emot personer, som hänvisats från sjukstugor och kvinnocentra ute i provinsen. Jag visas runt på sjukhuset och stannar till framför ett litet undernärt barn. Jag får berättat för mig att mamman kommit in till sjukhuset och fött sitt barn. I min värld valde hon att föda på sjukhuset för hon visste att man tar hand om barn som kommer in på sjukhuset. Efter att ha fött sitt barn lämnade mamman sjukhuset och sitt barn. I detta våldshärjade land behöver vi inte ifrågasätta henne. Den lilla babyn som ligger framför mig väger högst 2 – 2 ½ kilo och jag ger honom ingen större chans att överleva. En ledsam syn.

Ett år senare besöker jag återigen sjukhuset och möter personal från just denna avdelning. Eftersom minnet av den lilla babyn påverkat mig så starkt, vill jag veta hur det gått för pojken. Då berättar en av kvinnorna att denna lilla baby finns i hennes familj nu och har just fyllt ett år! Det sjöng i mitt hjärta när jag fick höra det!

Detta är inte den enda familjen som utökats med ett övergivet barn i Kongo. Jag möter många som berättar liknande historier. Min respekt för dessa familjer är stor.”