”KONGO-DANNE” – VÅR SVENSKE MAN PÅ PLATS – DEL 2

Både Danne och Tina älskar det Kongolesiska folket, som är driftiga, intelligenta och har en otrolig geist.
De kände att det är meningsfullt att hjälpa dessa människor att försöka lösa de
svårigheter som de under decennier har brottats med. Kongo har ju varit en krigszon
under väldigt lång tid, då folket har fått fly många gånger, och de har levt under mycket svåra förhållanden.
Danne är mycket driftig och otroligt duktig på många områden, och han får väldigt
mycket gjort, trots sin ödmjuka framtoning.

Danne är älskad av alla, och högt aktad i Kongo, för alla sina insatser där han varit och arbetat, och för sin fina personlighet.
Alla känner till honom i Kongo, från tioåriga pojkar till politiker, och alla är väldigt
tacksamma för allt han gjort för dem!
Danne har importerat olika saker, såsom maskiner, papper, och annat som saknas i
landet. Och hjälpt Kongoleserna på många olika sätt. Han startade ett mejeri, och lärde kongoleserna djurhållning och att använda mjölken till att göra ost, vilket gav dem en bättre försörjning. Danne har med sitt smidiga sätt t.o.m. fått loss kidnappade fångar, ur konstiga bush-sammanslutningar.
En dag för ca 11 år sedan, ville Danne att det skulle bildas en ideell förening och styrelse i Sverige, med namnet Hope in Action, för att vi skulle kunna söka SIDA-bidrag för humanitärt bistånds-arbete.
Danne hade tidigare uppmärksammats av Norskt biståndsfolk och fått pengar till olika projekt från Norad och Join, (kan jämföras med svenska SIDA). De har skänkt en engångssumma så att Danne kunde bygga ett stort sjukhus i staden Goma, och har bidragit månatligen under många år till Barnhemmet. Danne har hela tiden haft
direktkontakt och redovisat hur deras pengar har använts, så det har varit ett gott
samarbete. På senare tid har Norge tyvärr varit tvungna att dra tillbaka de mesta av sina insatser.
I den krigssituation som råder i Kongo, är det många som drabbas av hemska saker,
sådant som det behövs stora human-insatser för att kunna råda bot på. Vi började i liten skala med små bidrag från SIDA, för att hjälpa t.ex. sexuellt våldsutsatta kvinnor. Det behövs operationer på sjukhus, psykologiska insatser, och utbildning för att rusta
kvinnorna till ett bra liv där de kan försörja sig själva och sina barn. Dessa drabbade
kvinnor är oftast inte välkomna till-baka till byn och sin make, utan måste börja ett helt nytt liv, och då behövs både stöd och utbildning. SIDA såg att vi gjorde ett bra
utvecklingsarbete, styrt av Dan Andersson, så de har fortsatt satsa på vår ¨hjälp till
självhjälp i Kongo!
Duktiga välutbildade kongoleser har anställts, och de utbildas inom medicin, ekonomi, projektering av olika insatser, och på senare år att driva projekt företagsmässigt. Dannes mål är att vi inte skall behövas i Kongo i framtiden, utan detta driftiga folk skall kunna hantera sitt rika land (rikt på naturtillgångar) själva.
HIA hade inte kunnat utföra så bra arbete i Kongo, om vi inte haft Danne med all sin
kunskap och kännedom om hur saker fungerar i detta så speciella land. Danne är en
eldsjäl med mycket gott hjärta, som långsiktigt och med oförtröttlig energi, har vigt sitt
liv till att hjälpa kongoleserna att bli självgående. Ur hjärtat, TACK DANNE!

Heléne Okomdal Holmgren