Category Archives: Uncategorized

19jun/18

Handelsbanken ger Hope in Action dispens!

Handelsbanken har 2018-06-18 via mejl meddelat att Hope in Action får dispens för att under den kommande tremånadersperioden göra utlandsbetalningar till DR Kongo igen. Så nu överförs projektpengar enligt planen, dock med viss fördröjning.

Under sommaren kommer Hope in Action att söka ny affärsbankskontakt som har ”kompetens, kapacitet och intresse” för att samverka med Hope in Action och andra goda krafter i vår strävan att bistå utvecklingen i östra Kongo.

Eddy Holmgren, ordförande

14jun/18

Utlandsbetalningar till DR Kongo

Ur brev 2018-06-01 från Handelsbanken/Vårgårda till Hope in Action/Sverige angående ej genomförda utlandsbetalningar till DR Kongo hämtas följande: ”…Bankens beslut grundar sig på den  riskbedömning vi har gjort  kring betalningar till högriskländer, där Kongo ingår. …/ Handelsbanken kommer därför från och med /…/ 1 april 2018 för företagskunder inte kunna hjälpa till med utlandsbetalningar om mottagarens  konto eller bank  finns i något av dessa länder.”

Kommentar 2018-06-14 från Hope in Action´s ordförande Eddy Holmgren: 

Hope in Action har full insikt om att den stora nationen DR Kongo har omfattande problem med interna väpnade konflikter och korruption, och att ”onda krafter” naturligtvis inte skall finansieras via de internationella banksystemen.

Samtidigt är det av avgörande betydelse för Hope in Action´s arbete, att kunna förmedla stöd till den socioekonomiska utvecklingen för kvinnor och barn och hela samhällen i östra Kongo genom bidrag till ”de goda krafterna” och deras solidaritetsgrupper, kooperativ och organisationer i civilsamhället.

Hope in Action har i åratal haft ett gott samarbete med Handelsbanken i Vårgårda, som i laga ordning bistått med att föra över pengar till Hope in Action/Kongo, VIVAG och andra ”goda krafter” i östra Kongo från både statliga bidragsgivare/investerare, som Sida/Forum syd, och privata givare, såsom Atlas Copco/Water for All, Volvos Utvecklingshjälp och från Hope in Action´s många medlemmar och andra välvilliga privatpersoner.

Hope in Action överraskades av detta ”generalstopp”  från vår bankpartner Handelsbanken för transfereringar och har varit i kontakt med ett stort antal centrala instanser inkl Finans- och Utrikesdepartement, utöver Sida/Forum syd, för att få underlag för ett dispensärende hos Handelsbankens centrala ledning. I dessa formella kontakter med ”Klagomålsansvarig” vid Handelsbankens centralkontor har vi upplevt stort stöd från lokalkontorets chef i Vårgårda, som bistått med att sammanställa en omfattande dokumentation som stöd för Hope in Action´s fullt rimliga begäran om undantag från utbetalningsstoppet. Beslut väntas inom kort. Styrelsen arbetar parallellt med tänkbara alternativ, såsom överföring via andra affärsbanker, i händelse av negativt besked från vår nuvarande partner Handelsbanken.

27maj/18

Arkiv Organisation

Årsredovisning för Hope in Action, räkenskapsåret 2018
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Vid Hope in Actions årsstämma 2017-11-18 i Alingsås valdes följande:

Styrelse i Hope in Action/Sverige

Ordinarie styrelseledamöter:
Eddy Holmgren (omval två år)
Lars Löfvenholm (omval två år)
Ingrid Holmblad (kvarstår ett år)
Albert Björkdahl (kvarstår ett år)

Till styrelsesuppleanter valdes:
Birgitta Andersson (kvarstår ett år)
Robin Andersson (kvarstår ett år)
Isabelle Andersson (kvarstår ett år)

Stadgar 2017
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Årsredovisning för Hope in Action, Räkenskapsåret 2017
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2017

Kallelse till föreningsstämma 170628
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Förslag på uppdaterade stadgar, bilaga till föreningsstämma 170628
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2016

Årsredovisning för Hope in Action, Räkenskapsåret 2016
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2015-14

Verksamhetsberättelser 2015 och 2014
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)