Handelsbanken ger Hope in Action dispens!

Handelsbanken har 2018-06-18 via mejl meddelat att Hope in Action får dispens för att under den kommande tremånadersperioden göra utlandsbetalningar till DR Kongo igen. Så nu överförs projektpengar enligt planen, dock med viss fördröjning.

Under sommaren kommer Hope in Action att söka ny affärsbankskontakt som har ”kompetens, kapacitet och intresse” för att samverka med Hope in Action och andra goda krafter i vår strävan att bistå utvecklingen i östra Kongo.

Eddy Holmgren, ordförande