Arkiv Organisation

 

2017

Kallelse till föreningsstämma 170628
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

Förslag på uppdaterade stadgar, bilaga till föreningsstämma 170628
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2016

Årsredovisning för Hope in Action, Räkenskapsåret 2016
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

2015-14

Verksamhetsberättelser 2015 och 2014
(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)