Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 1

KYESHEROSJUKHUSET

Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 1

I utkanten av provinshuvudstaden Goma ligger det nybyggda Kyeshero-sjukhuset, som invigdes hösten 2012. Byggnationen finansierades med norska biståndspengar och under direkt projektledning via Hope in Action.

Kyeshero får betraktas som ett stort sjukhus med 250 till 300 bäddar och flera avdelningar. Fyra specialitéer finns representerade; internmedicin, kirurgi, pediatrik och kvinnosjukvård med verksamhet i ljusa och luftiga lokaler. En viss röntgenkapacitet finns redan.

Här har alla invånare i Goma möjlighet att söka vård, men man tar också emot personer, som hänvisats från sjukstugor och kvinnocentra ute i provinsen. Tanken är att alla patienter skall betala en låg avgift.

En vidare utveckling av laboratorium, medicinsk teknisk avdelning med syrgastillverkning, tvätteri och sanitetsavdelning är i full gång. Kostnadseffektiv elförsörjning via solpaneler projekteras nu. Detta medför att sjukhuset kommer att klara alla sina egna driftskostnader, redan inom några år efter invigningen, utan bidrag utifrån. Detta är i enlighet med Hope in Action´s tanke om att bygga långsiktigt och se en ny samhällsutveckling.

Kyeshero Hospital i Goma, Östra (DR) Kongo 2

Hope in Action har sitt nationella kontor i sjukhusets administrativa byggnad. Hope in Action sitter i ledningsgruppen tillsammans med kyrkonätverket CEPAC. CEPAC är formell huvudman för sjukhuset.

Kyesherosjukhuset 2016 – visioner
Den mycket uppskattade verksamheten vid Kyesherosjukhuset i Goma fortsätter. Visionen är att finna en långsiktigt hållbar driftekonomi, där tanken är att en viss men låg patientavgift skall betalas.

Vissa har dock inga tillgångar alls, men… ingen skall avvisas. Vi har därför låtit instifta en så kallad ”Fattigkassan Samariten”, som kan bidraga till dessa patienters avgifter.
Första bidraget på några tusen kronor kom i somras från en medlem, som i samband med sin högtidsdag bad om bidrag till ”Fattigkassan” istället för presenter. Ett initiativ att ta efter!
(senast uppdaterad 2016-10-08)