Välkommen till Hope in Action

I ett långvarigt krig, som det i Kongo, far människor väldigt illa. Inte bara kroppsligt utan även andligt och själsligt. Vi på Hope in Action försöker ta med denna helhetssyn i vårt arbete. En skadad människa behöver inte bara hjälp rent fysiskt, så därför har vi satsat en stor del av vårt arbete på den läkandefas som följer efter ett våldsdåd.

Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget.

SWISH – nu kan ni swisha era gåvor till oss!

Hia_glad

Från och med tisdagen den 2 december 2014 kan man skänka gåvor till Hope in Action via Swish. Det är en betalfunktion som man hanterar via sin smart-phone. Mer om swish kan du läsa här.

Swisha din gåva till nummer 1233031028. Märk gärna inbetalningen med namn och adress, skriv ”medlem” om det gäller din medlemsavift och skriv ”gåva” om det gäller gåva till våra projekt och verksamheter.

Läs mer här

TACK för din gåva!

(senast ändrad 2014-12-02)

Vi vill inte finnas

Vi vill inte finnas_vrsJUL

(Senast uppdaterad: 2014-11-04)

Ansökan till Forum Syd beviljad!

Vi har i dagarna nåtts av det glädjande beskedet att Forum Syds styrelse fattat preliminärt beslut om att bevilja 1,0 miljon SEK till ”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo”.

Forum Syd bedömer, att vår ansökan ”uppfyller de krav som finns kopplade till bidrag för utvecklingsprojekt” och rekommenderar därför Sida att i januari 2015 bevilja bidraget.

Projektet genomförs 2015-2016 i samverkan mellan Hope in Action/Sverige, via vår dotterorganisationen Hope in Action DR Kongo, och den lokala organisationen VIVAG.

Nu gäller det för oss att få in 10% av projektbudgeten genom ”frivilliga bidrag från privata organisationer och enskilda”, enligt deformella villkoren. Läs vidare om hur du själv, ditt företag, din förening eller församling kan bidraga till detta spännande projekt under flikarna Ge en gåva/bli medlem och Bli sponsor. Hör av dig om du vill att vi skall komma ut till din förening eller din församling och visa filmoch berätta mer om vår verksamhet i östra Kongo.”

(senast ändrad:  2014-10-21)

 

Planerade föredrag hösten 2014

Onsdag 10 september 2014 13.00-14.00

St Elisabeths Folkhögskola, Göteborg (lunch från 12.00)
”Ljusglimtar från östra Kongo – resa med Hope in Action bland Sida-projekt och FN-uppdrag”.
Föreläsare: Eddy Holmgren

Måndag 15 september 2014

Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb, Sjömanshuset, Göteborg, Sverige.
”Ljusglimtar, trots allt, från östra Kongo – resa med ”Hope in Action” oktober 2013. 
Föreläsare: Eddy Holmgren

 Tisdag 14 oktober 2014 12.00

Betlehemskyrkan, Vasagatan, Göteborg.  
Föreläsare: Eddy Holmgren

Kallelse föreningsstämma 2014

Då har det blivit dags för Hope in Actions föreningsstämma igen! Vi samlas vid Nårunga församlingshem. Under eftermiddagen kommer vi att informera om vad som händer i de olika projekten/ programmen. Det kommer att bjudas på fika och vi tar god tid för frågor. Hoppas alla kommer att trivas.

När? Lördag den 27 september, 13.00
Var? Nårunga församlingshem

Några punkter ur programmet:

 • Lägesrapport, Kongo. Danne
 • Önskebrunnen Kenya & Bibelskolan Goma. Tina
 • Birgitta informerar om vad som hänt sedan sist
 • Forum Syd – ”Jordbruksprojektet”. Eddy
 • Tid för frågor

Vi vill också påminna om att det redan nu går att betala medlemsavgiften för 2015. Vi är glada över den support vi får från er. Årsavgiften är som förut 100 kr per medlem, eller familj. Vid ”familj” har bara en person rösträtt vid val.

Dagordning för föreningsstämma vid Hope in Action den 27 september 2014 kl. 1300.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd, samt eventuella fullmakter
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Fråga om kallelsen behörigen skett
 9. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
 10. Val av styrelseledamöter och suppleant
 11. Val av revisor och suppleant
 12. Val av valberedning
 13. Övriga anmälda ärenden
 14. Mötets avslutande

Planerade föredrag hösten 2014

Jordbruk Kongo 2013

Jordbruk Kongo 2013

Onsdag 10 september 2014 13.00-14.00
St Elisabeths Folkhögskola, Göteborg (lunch från 12.00)
Föreläsare: Eddy Holmgren

”Ljusglimtar från östra Kongo
– resa med Hope in Action bland Sida-projekt och FN-uppdrag”.

Måndag 15 september 2014
Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb, Sjömanshuset, Göteborg, Sverige.
Föreläsare: Eddy Holmgren

”Ljusglimtar, trots allt, från östra Kongo
– resa med ”Hope in Action” oktober 2013.

Tisdag 7 oktober 2014 12.00
Betlehemskyrkan, Vasagatan, Göteborg.
Föreläsare: Eddy Holmgren

 

 

 

(senast ändrad: 2014 09 06)

Jag är så trött på att höra om de ”stackars Kongolesiska kvinnorna”

Missförstå mig inte nu. Jag älskar dem och gråter när de kommer till oss, våldtagna och sårade. Vi har i många år arbetat med att ta hand om dem: opererat, tröstat, vårdat och rehabiliterat. Vi har hjälpt dem på alla sätt man kan. Tiotusentals har passerat Hope in Actions center för våldtagna kvinnor genom åren. Vi fortsätter precis som vanligt.

Samtidigt blir jag upprörd när det är den enda bild av Kongos vackra kvinnor som ges. Ju mer man i annonser pekar ut dem som våldsoffer, desto svårare har vi i Sverige att se dem på något annat sätt än just ”offer”.

Hope in Action är en organisation som drivs av en önskan att kunna sköta allt på bästa möjliga sätt, vara noga med att varje donerad krona hamnar där den var ämnad. Vi har en personalstab med ”proffs” som sköter administration och bokföring likaså som arbetar med de människor som behöver hjälp.

Samtidigt vill vi inte fokusera på allt elände i Kongo- utan på de möjligheter som finns där! Kongos kvinnor är de starkaste och mest godhjärtade jag mött. Utan dem skulle hela landet raseras. De sköter arbete, barn, hem och familj under fattiga omständigheter. Rikedomen finns inom dem! Kloka, medkännande och godhjärtade. Trots krig och ständig oro, är Kongo ett varmt land fyllt av medmänsklighet!

bild1_jag är så

Just nu håller Hope in Action på med att hjälpa människor tillbaka till sina hembyar. Då behövs en liten starthjälp. Många har levt som ”internflyktingar” i olika läger och äger absolut ingenting förutom kläderna de går i. Vi behöver hjälpa dem att få ett startpaket, så att de kan börja att röja upp sina åkrar och bygga upp sina hus igen. De har själva berättat för oss hur ett sådant paket borde se ut. Därför, kära vän, presenterar jag det för dig! Vill inte du också vara med och göra kvinnornas önskan möjlig?

bild2_jag är så

För 25$ (cirka 170: -) kan en kvinna få ett startpaket och gå hem. Det kan vara just den saken som avgör om hon vågar lämna flyktinglägret, eller bli kvar i misären.

Kan du inte betala så mycket, är varje krona ändå viktig. Tillsammans kan vi – liksom kvinnorna i Kongo- göra mycket gott.

Hälsningar från Tina Björkdahl Andersson, vd

bild3_jag är så

Startpaket, enligt önskan:

 • Kikwembe  (tyg som kvinnorna använder till klänningar)   6$
 • Tallrikar            3$
 • Filt                      5$
 • Plastdunk          3$
 • Utsäde                3$
 • Hacka                  5$

Totalt 25$ per Kit = cirka 170:-

För att ge gåva:

 • Sätt in på Hope in Actions bankgiro : 5945-1278
 • Eller konto (6850) 511 720 092
 • Märk talongen ”jordbruksprojektet”

Tack på förhand!

Vill du bli medlem? För 100:- per år är du då med och stöttar vårt arbete. Läs mer här.

(Senast ändrad: 140820)

”Den dagen jag inte gråter, passar jag inte här”

LyssnerskaHon är en av ”lyssnerskorna” på Hope in Actions center i Goma. Hennes mottagningsrum är litet, bara så pass stort att ett skrivbord och några stolar får plats. Alldeles bakom stolarna finns en brits med en kudde och en filt.

Hit kommer de ”olyckliga systrarna” som de kallas; kvinnorna som blivit offer för ett krig de inte förstår. Rädda, sårade och våldtagna, mål i en konflikt där ingen kan bli segrare utan alla förlorar till slut.

Idag är jag på besök igen, i det center som finns till just för dem. Lyssnerskan är utbildad Diakonissa och en av dem som arbetar i det tysta i Kongo. Under många år har hon tagit sig an den tunga biten att få varje kvinna att berätta sin historia.

När jag kommer, bjuds jag in att sitta och lyssna till en ung kvinna som just anlänt. En berättelse lika grym som ofattbar kommer fram i små stycken. Våldtagen, fastbunden, rädd…

Ännu en av dem som hittades och lämnades i vårt bycenter i Masisi. Numer vet alla vart de kan bära sina skadade för att få hjälp. Där hämtades hon med ambulans för att komma till staden Goma. I många år har detta arbete pågått, och många tusen har kunnat räddas. Jag sitter jämte flickan och håller om henne. Vi gråter tillsammans, alla i rummet.

Nu kan man tro att det är slutet på historien, att det inte finns någon fortsättning, men så är det inte. Efter att kvinnan tagits emot, kommer hon få den hjälp som behövs för att livet skall lappas ihop igen. Hon kommer att få läkarvård, operation om det behövs, och en lång tid på centret. Tiden kommer att utnyttjas så att hon får lära sig något intressant. Sakta kommer såren läkas, för det finns Hopp!

Hanverkskurs på Lydiacentret

Hope in Action arbetar långsiktigt. Det betyder att vi inte kommer släppa taget om den som blivit skadad, innan hon är frisk och redo att gå tillbaka till byn. I Lydiaprogrammet får man gå kurser tillsammans med ”vanliga” kvinnor från samhället. Vi vill inte att någon skall känna sig utpekad eller exkluderad. Hos oss får man lära sig basen till ett bra liv. Hälsovård, barnvård, kostlära och matlagning. Man får också prova på att handarbeta, gå en sömnadskurs för att kunna sy familjens kläder, samt göra en hel del traditionella hantverk. Allt under tiden kroppen och själen läker.  Att också kunna läsa, räkna och skriva, låter självklart för oss men i krigets skugga har skolorna inte fungerat och en hel generation behöver få lära sig grunderna.

Vi hoppas på att du som delar vår uppfattning, vill vara med och stödja Hope in Action ekonomiskt. Då kan vi fortsätta att göra ett bra arbete, och jag litar på det som står i Bibeln: ”den som är frikostig ska verkligen bli rik! Genom att välsigna andra blir man själv välsignad” ordspråksboken 11:25 och ”när man hjälper de fattiga lånar man till Herren och Han ger igen med god ränta! (Boken, IBS)

Vi vill också ha många medlemmar, för 100: – per år är Du med och stöttar!

Här på vår hemsida finns mer information att läsa.

Kära hälsningar från Tina Björkdahl Andersson, vd

(Senast ändrad: 2014-08-06)

Lydiaprogrammet

Just nu är vi extra tacksamma för gåvor till Lydiaprogrammet! Pastor Kambale är ordförande i styrelsen för Hope in Action Kongo. Hans hustru Susan är föreståndare på kvinnocentret och för Lydiaprogrammet i norra delen av Nord Kivu. I detta kvinnocenter utbildas cirka 60 kvinnor i sömnad men också att läsa och skriva. Även här säger kvinnorna att man vill få tillgång till jordbruksmark och att få utbildning av en agronom. Det är tydligt att detta är bästa vägen till bättre försörjning, och en förbättrad livssituation. Detta vill vi självklart stötta.

(Senast ändrad 2014-07-19)

Rapport från Hope in Actions sjukvårdsteam

De mångåriga konflikterna i DR Kongo har medfört miljontals människors död. Fortfarande dör tusentals människor varje månad på grund av ett sjukvårdssystem som kollapsat. Ofta lämnar den avlidne en familj i sorg och ekonomisk ruin. I Kongo är man beroende av att de vuxna kan klara ekonomin. Faller de ifrån, så står barnen hjälplösa. I denna verklighet arbetar Hope in Action hela tiden med att hjälpa de drabbade på olika sätt. 
 
dr Benz 10

Varje vecka åker ett sjukvårdsteam med läkare, operationssköterskor, barnmorskor och annan personal ut till olika sjukstugor för att arbeta. Det lastas sjukvårdsmaterial på bilar, tillsammans med mediciner och vaccinationer. Ofta möter man stora svårigheter, bara genom att vägarna är i så dåligt skick. I regnskogen händer det ofta att hela vägen ligger under djupt vatten. Nyligen var det översvämning i trakten runt Walikale. Man lyckades köra genom första delen av översvämningen, men vid nästa by hade hela  det lilla samhället lagts under vatten! Här fick teamet från Hope in Action parkera bilen på ena sidan byn och bära materialet för hand med hjälp av byborna. På andra sidan fanns en privatbil, som lånades för att köra till Walikale, där man håller på att rusta upp den gamla sjukstugan.

Dr Benz fick ta hand om en kvinna, som behövde bli förlöst med kejsarsnitt. Med hjälp av materialet som donerats av vår samarbetspartner, Human Bridge i Sverige, kunde man operera i en helt ny operationsavdelning. Ny operationsbrits, nya instrument, till och med kläder från Sverige till operationspersonalen! Mamman fick den hjälp hon behövde och en frisk liten baby föddes!

dr benz 19

Om Hope in Action skall kunna fortsätta detta enorma arbete, är vi beroende utav er hjälp i Sverige. Varenda krona som samlas in kommer användas på bästa sätt för att hjälpa så många som möjligt. Genom att skänka en gåva blir ni del av hjälpen! Ger mammor möjlighet att föda sina barn i sjukstugor med utbildad personal. Ger babyn de vaccinationer som kan hjälpa dem hålla sig friska. Tar hand om föräldralösa barn och ger dem en plats att växa upp på. Ger unga vuxna möjlighet till försörjning via olika utbildningsprojekt och de redan vuxna möjlighet att återuppbygga ett samhälle bortom fattigdomen.

Allt detta beror på gåvan NI vill ge!

(senast ändrad 2014-02-10)