Välkommen till Hope in Action

I ett långvarigt krig, som det i Kongo, far människor väldigt illa. Inte bara kroppsligt utan även andligt och själsligt. Vi på Hope in Action försöker ta med denna helhetssyn i vårt arbete. En skadad människa behöver inte bara hjälp rent fysiskt, så därför har vi satsat en stor del av vårt arbete på den läkandefas som följer efter ett våldsdåd.

Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget.

Lydiaprogrammet

Just nu är vi extra tacksamma för gåvor till Lydiaprogrammet! Pastor Kambale är ordförande i styrelsen för Hope in Action Kongo. Hans hustru Susan är föreståndare på kvinnocentret och för Lydiaprogrammet i norra delen av Nord Kivu. I detta kvinnocenter utbildas cirka 60 kvinnor i sömnad men också att läsa och skriva. Även här säger kvinnorna att man vill få tillgång till jordbruksmark och att få utbildning av en agronom. Det är tydligt att detta är bästa vägen till bättre försörjning, och en förbättrad livssituation. Detta vill vi självklart stötta.

(Senast ändrad 2014-07-19)

Rapport från Hope in Actions sjukvårdsteam

De mångåriga konflikterna i DR Kongo har medfört miljontals människors död. Fortfarande dör tusentals människor varje månad på grund av ett sjukvårdssystem som kollapsat. Ofta lämnar den avlidne en familj i sorg och ekonomisk ruin. I Kongo är man beroende av att de vuxna kan klara ekonomin. Faller de ifrån, så står barnen hjälplösa. I denna verklighet arbetar Hope in Action hela tiden med att hjälpa de drabbade på olika sätt. 
 
dr Benz 10

Varje vecka åker ett sjukvårdsteam med läkare, operationssköterskor, barnmorskor och annan personal ut till olika sjukstugor för att arbeta. Det lastas sjukvårdsmaterial på bilar, tillsammans med mediciner och vaccinationer. Ofta möter man stora svårigheter, bara genom att vägarna är i så dåligt skick. I regnskogen händer det ofta att hela vägen ligger under djupt vatten. Nyligen var det översvämning i trakten runt Walikale. Man lyckades köra genom första delen av översvämningen, men vid nästa by hade hela  det lilla samhället lagts under vatten! Här fick teamet från Hope in Action parkera bilen på ena sidan byn och bära materialet för hand med hjälp av byborna. På andra sidan fanns en privatbil, som lånades för att köra till Walikale, där man håller på att rusta upp den gamla sjukstugan.

Dr Benz fick ta hand om en kvinna, som behövde bli förlöst med kejsarsnitt. Med hjälp av materialet som donerats av vår samarbetspartner, Human Bridge i Sverige, kunde man operera i en helt ny operationsavdelning. Ny operationsbrits, nya instrument, till och med kläder från Sverige till operationspersonalen! Mamman fick den hjälp hon behövde och en frisk liten baby föddes!

dr benz 19

Om Hope in Action skall kunna fortsätta detta enorma arbete, är vi beroende utav er hjälp i Sverige. Varenda krona som samlas in kommer användas på bästa sätt för att hjälpa så många som möjligt. Genom att skänka en gåva blir ni del av hjälpen! Ger mammor möjlighet att föda sina barn i sjukstugor med utbildad personal. Ger babyn de vaccinationer som kan hjälpa dem hålla sig friska. Tar hand om föräldralösa barn och ger dem en plats att växa upp på. Ger unga vuxna möjlighet till försörjning via olika utbildningsprojekt och de redan vuxna möjlighet att återuppbygga ett samhälle bortom fattigdomen.

Allt detta beror på gåvan NI vill ge!

(senast ändrad 2014-02-10)

 

Önskebrunnen – tack för er hjälp!

Miriams skola och barnhem i Ndungulu, Lessos, Kenya.

Man låter hälsa från Miriams barnhem och skola i Ndungulu, Lessos, Kenyia att Önskebrunnen äntligen är igång. Rent och fint vatten pumpas nu upp med en elektrisk pump. Vattentanken skall alldeles i dagarna monteras på den ställning man gjutit. Vatten finns i massor!

Miriam hyrde in några män med spadar och hackor för att gräva ner ledningar till barnhemmet, skolköket, internatet, lärarlokalerna och till sin egen bostad. Detta underlättar såklart oerhört för dem och nu kommer man slippa alla maginfektioner som ständigt förekom på grund av dåligt vatten.

Denna termin är det 340 skolbarn på Miriams skola. 54 elever (varav en del tillhör barnhemmet) bor på skolan. Sedan finns det 14 lärare och en del annan personal. Utöver detta är det 80 förskolebarn som läser inne i kyrklokalen, eftersom de inte har en egen skollokal. Vi gläds å deras vägnar och tackar er alla varmt för era bidrag.

(senast ändrad: 2014-01-28)

 

 

 

Nyheter från Mama Jeannes barnhem

Här är bilder på Mama Jeannes barnhem och de allra minsta barnen som finns där. De har fått varsitt babypaket, som våra härliga damer i Sverige jobbat med.

SANYO DIGITAL CAMERA

Kvinnorna som håller barnen, är de som själva kommit till Mama Jeannes center för våldsutsatta kvinnor från Nord Kivu. De hjälper, tillsammans med kyrkans folk, till att sköta barnen.

SANYO DIGITAL CAMERA

I mellandagarna fick vi ett trist besked. En av de första flickorna som kom till barnhemmet, hade råkat ut för en olyckshändelse. Hon var vuxen nu och hade gift sig och fått en liten dotter. Barnet är fyra år. Uppe i byn hade man ordnat med elektricitet till vissa hus. Tyvärr var man inte så noga med alla kablar, utan mamman trampade på en och dog omedelbart. Det var med sorg som Mama Jeanne åkte till begravningen och fick ta med sig den lilla fyraåringen till barnhemmet, eftersom pappan hade rapporterats som saknad i kriget. När Jeanne kom till byn Masisi, fick hon höra att man tagit hand om en liten flicka, bara en vecka gammal, vars mamma blivit dödad av soldater. Så istället för att resa hem med ”bara” ett barn, kom Jeanne hem med två små. Det fanns kvar av de svenska babypaketen, så att de kunde få lite kläder att ta på sig.

Mama Jeanne har alltid några riktigt små barn hemma hos sig själv på nätterna. Vi är förundrade över hennes outröttliga engagemang och oerhört tacksamma över att hon finns och över det hon gör.

(senast ändrad 140116)

Tack för ditt engagemang 2013

Tack alla som varit med och bidragit till Hope in Actions arbete i Kongo och Kenya. Din gåva gör skillnad! Vi hoppas att du vill fortsätta vara med och stödja våra olika program/projekt under 2014.

Det har varit ett händelserikt år på många olika sätt. Under 2013 har vi kommit igång med vårt jordbruksprojekt, vilket möjliggör att några av de mest drabbade kvinnorna i Masisiområdet kan få hjälp att återgå till ett normalt liv. Vi är också glada att kunna berätta att Miriams barnhem och skola, tack vare gåvomedle har fått sin egen vattenpump installerad!

En annan nyhet är framgångarna i det fredsskapande arbetet i regionen under slutet av året. Nu vågar allt fler tro på fred i Kongo-Kinshasa. Troligtvis kommer vi att få se många internflyktingar, som har bott flera år i läger, bege sig tillbaka till sina hembyar. Hope in Action är glada att få vara med i den process som innebär att människor får återgå till ett normalt liv igen. Behoven är stora och vi kommer att fortsätta att engagera oss för att förbättra levnadsvillkoren för de människor som blivit drabbade av kriget på olika sätt.

För att bli medlem, klicka på fliken ”Ge en gåva/Bli medlem” i menyn här till vänster.

Jordbruk Kongo 2013

Jordbruk Kongo 2013

(senast ändrad 2013-12-16)

Åter hemma från Kongo

Staben vid Hope in Action/Kongo samlade utanför provinskontoret i Goma.

Staben vid Hope in Action/Kongo samlade utanför provinskontoret i Goma. 

 

Våra utsända, som genomfört förstudien för projekt i östra Kongo (”projekt Mont Hoyo”) har nu välbehållna återkommit till Sverige.

Vår vice ordf Eddy säger: ”Det har varit en fantastisk resa med många möten såväl inne i konferensrum som ute på jordbruksfält och i regnskog. Vi besökte bland annat Goma, Masisi, Beni och Mont Hoyo.”

Våra resenärer sammanställer nu reserapporten, i första hand som film och bildspel, för presentation för medlemmarna i samband med årsstämman 2013-10-27. Där skall styrelsen och medlemmarna sedan diskutera hur vi skall gå vidare med vår stora ansökan till Forum Syd om kommande projekt.

 (senast ändrad 13-10-16)

Nyhet – Visum, vaccin och vaksamhet

Nu är alla förberedelser klara för HiA-styrelsemedlemmarna Eddys och Emanuels resa till östra Congo i början av oktober, inom ramen för den av Forum syd/Sida beviljade förstudien för projekt ”Mont Hoyo”. Med på resan är även projektledare Dan och HiA-medlemmen Heléne.

Resan har fordrat en hel del förberedelser med visum, vaccinationscertifikat, malariaprofylax och uppdatering av säkerhetsläget med mera. Reseförsäkringar är tecknad för resa i ”riskområde/krigszon” via organisationen HiA.

Emanuel och Eddy har gångna veckan avlagt besök på ambassaden för DRC på Lidingö, hos vår handläggare Aase på Forum syd och hos projektledare Dan vid Hope in Actions kontor i Vårgårda.

Resan går med flyg till Kigali i Rwanda och sedan bil över gränsen till Goma i Nord-Kivu. Resplanen innefattar samråd med vår dotterförenings styrelse i Goma, med vår samarbetsorganisation VIVAG med flera. Utöver Goma planeras besök i Masisi och förhoppningsvis även Beni nära Mont Hoyo-reservatet.

Målsättningen är att få underlag för större projektansökan gällande:

a) jordbruksprojekt och

b) ”arbetsinriktad rehabilitering” av marginaliserade grupper som våldsutsatta kvinnor och ungdomar som varit barnsoldater i Nord-Kivu.

Rappporter följer i text, foto och film!

(senast ändrad 13-09-30)

Nyhet – nytt bidrag från SIDA

Hope in Action mottog i början av maj 2013 besked från Forum Syd att vår nya ansökan om bidrag från SIDA beviljats. Denna gång gällde det bidrag på 50.000 SEK till en förstudie för ”Projekt Mont Hoyo”. Hope in Action planerar två delprojekt i Mont Hoyo.

a) Företagarprojekt med lokalbefolkningen.

b) Utbildningsprojekt med våldsdrabbade kvinnor och barnsoldater.

Mont Hoyo är en del av Virungaparken i nordöstra Kongo. Området och har intressant fauna och flora, men förföll under 1900-talets krigsår och belastas av jakt och trädfällning. 2010 avtalade Kongolesiska staten och HiA om upprustning av vägar/broar och anställning av reservatsvakter.

Bidraget från SIDA till förstudien möjliggör att två representanter för HiA i Sverige kan träffa, samtala med och lyssna på nuvarande och kommande samarbetspartners i Kongo.

 

(Senast ändrad: 2013-06-19)

Nyhet – strider vid Goma

Vår projektledare i Goma rapporterade i mitten av maj att det varit nya väpnade strider väster om Goma. På grund av ljudet från kraftigt artillerield och skrämmande minnen från tidigare beskjutning beslöt man, att tillfälligt evakuera alla barn och anställda från Mama Jeannes barnhem.

När vägar till och från Goma var avstängda så kunde dock Hope in Action få lotsa en av sina läkare genom avspärrningarna, för att bistå vid några av våra sjukstugor.

Här kan ni läsa mer om Mama Jeanne och hennes barnhem:

http://www.hopeinaction.se/mamma-jeannes-barnhem-i-goma-ostra-dr-kongo/

 

(Senast ändrad: 2013-06-17)

”Helping survivors” – film från Goma

Artikel publicerad 2013-06-03

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mNYoHXQl8Bk

Här är en aktuell film från Jan Speed (en av männen bakom boken ”Kvinnor bär halva himlen”) där får vi följa ett nätverk av kvinnor som hjälper våldtäktsoffer. De svårast skadade får hjälp på Kyesherosjukhuset. Efter att de fått vård där får de återhämta sig på något av de två centra i Goma.