VAD ÄR HOPE IN ACTION?

I en långvarig väpnad konflikt, som den i Kongo, far människor väldigt illa. Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget och konflikterna i Kongo.

LÄS HELA TEXTEN

Vi erbjuder handfasta lösningar baserade på en djupgående kunskap, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen.

VILL DU GE EN GÅVA?

Hope In Action får sina intäkter genom medlemsavgifter från privata medlemmar, bolag, föreningar och kyrkor. Som medlem får man en regelbunden uppdatering över arbetet.

LÄS HELA TEXTEN

Hope In Action stödjer verksamheten vid Mama Jeannes barnhem.

 

 

BabyDet lilla övergivna barnet, läs sjuksköterska Birgitta Anderssons fina berättelse
Tidigt på hösten 2016 besöker jag det nybyggda Kyesherosjukhuset som ligger i utkanten av provinshuvudstaden Goma. Här har alla invånare i Goma möjlighet att söka vård, men man tar också emot personer, som hänvisats från sjukstugor och kvinnocentra ute i provinsen. Jag visas runt på sjukhuset och stannar till framför ett litet undernärt barn. LÄS HELA TEXTEN

 

FullSizeRender (8)Solcells-el och LED-lampor till Kyeshero sjukhuset i Goma!
Insamlade pengar till solcells-el och LED-lampor till Kyeshero sjukhuset, är nu använda på det sätt som vi ansåg vara bäst. Det var en del tekniska problem som måste lösas i inledningsskedet, LÄS HELA TEXTEN